124172615

Huisgeloof: Idees oor saam kerk toe gaan

Hierdie reeks idees sluit aan by die “Ons huis oefen” boekie. Die liggaam

DinkJeug Podcast 2: Hoe skop ek die jaar af?

Die eerste ontmoeting met jou kategesegroep vorm die basis vir die res van