124172615

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se navorsing 

Wie is die JVLG? Die Moderamen van die NG Kerk Wes-Kaapland Sinode het vir die Taakspan Jeug- en Familiebediening opdrag gegee om te kyk na die bediening aan jong volwassenes, omdat dit juis die een ouderdomsgroep is wat die kerk sukkel om te bedien en te behou. Die Jong Volwasse Leer

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle

Die Bybel tydlyn vir kategese

Hier is ‘n tydlyn van die Bybel wat gebruik kan word in die

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle gedoen het die afgelope termyn. Tydens hulle aanbieding het hulle 4 videos getoon. Gemeentes en ringe kan dié videos gebruik om te gesels en na te dink oor Jeugbediening in hulle konteks. “Click” op die skakels hieronder

Wat moet ons met ‘n kategesegroep uitreik onthou?

Praktiese wenke om uitreik ‘n sinvolle belewenis te maak Praktiese uitlewing van diensbaarheid is een van die kragtigste maniere om geloof by jongmense te vorm. Dit is ook ‘n opdrag van Jesus om ‘n verskil te maak. Maar waar begin jy nadat jy besluit het om saam met jou kategesegroep

“Smartie gebede” (kinderoomblik Biddag vir Jeug en Kategese 2019)

Tema: Elkeen is uniek, maar almal is welkom en God sorg vir almal

Tematiese Video’s vir jou Preek

Identiteit in Christus https://www.youtube.com/watch?v=u0wggyu9cqA https://www.youtube.com/watch?v=cw62CpjP0v8 Lewensdoel https://www.youtube.com/watch?v=dpjhpVgTCIM&t=21s Vrygewigheid https://www.youtube.com/watch?v=Ej0qHM7sA7Q&t=178s https://www.youtube.com/watch?v=eOC5OApiT1I https://www.youtube.com/watch?v=Kq2VxMtdkhA&t=107s https://www.youtube.com/watch?v=5cUDnK1xJz0 Pyn

hulpmiddel: dankie blokkie

Waarvoor en hoe kan jy vir Jesus dankie sê? Hier is ‘n oulike

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle gedoen het die afgelope termyn. Tydens hulle aanbieding het hulle 4 videos getoon. Gemeentes en ringe kan dié videos gebruik om te gesels en na te dink oor Jeugbediening in hulle konteks. “Click” op die skakels hieronder

Kategete ‘toolbox’: 10 wenke vir elke leier

‘n Veilige ruimte vir omgee en deel vorm ‘n basiese behoefte vir enige

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle gedoen het die afgelope termyn. Tydens hulle aanbieding het hulle 4 videos getoon. Gemeentes en ringe kan dié videos gebruik om te gesels en na te dink oor Jeugbediening in hulle konteks. “Click” op die skakels hieronder