“Ons glo” toep gratis beskikbaar

Ons is opgewonde oor die “onsglo” toep (app) wat saamgestel is deur die

Hoe lyk geloofsvorming in jul jeugbediening?

Gebruik die volgende gespreksvrae en 100 vraag vraelys om na te dink oor waar jul gemeente staan ten opsigte van die 4 dele van geloofsvorming in jul jeugbediening: Moderamen voorstelle geloofsvorming voorstelle Laai die geloofsvorming boekie hier af: geloofsvorming boekie Laai die “powerpoint” hier af: geloofsvorming aanbieding

Doopjoernaal – leef jou doopbelofte

Jy wil graag jou kind se doopdag spesiaal maak, ʼn dag om te

Kerk + huis deur Mark Holmen

Mark Holmen se boek “Kerk+ Huis. Die Beproefde formule om lewenslange geloof te

Who are the Millennials? – Jaco Hamman

Jaco Hamman gives 5 (hopeful) traits of millennials:  Millennials know anxiety, uncertainty, loss

The Millennial Narrative – Jaco Hamman

Hoe moet ons oor Millenials, geloof en die toekoms dink? Jaco Hamman het

Gesprek oor Jong Volwassenes en die Kerk

Hierdie gesprek kan tydens ‘n ringsetting, kerkraadsvergadering of spesiale byeenkoms plaasvind. Begroot 60 minute vir die gesprek.

Hoe vorder die gesprek oor Jong Volwassenes in jou gemeente?

Gebruik hierdie vrae in die ring of kerkraad om te luister en te evalueer

Gotta Love Millennials

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap stel ‘n uitdaging aan gemeentes om in ‘n

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap se vraag

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap (JVLG) het  ‘n vraag formuleer om… eerstens hul

10 wenke om jong volwassenes te betrek by eredienste

Hierdie is ’n uitdaging wat by jul eredienskomissie (of beplanningsgroep) gebruik kan word om

Huisgeloof en die senior lidmaat

Hoekom senior lidmate betrek by huisgeloof? Huisgeloof is nie net ‘n kinder- of

Die waardevolste geskenk aan jou kind!

– Immanuel van Tonder Daar is een geskenk wat meer waardevol is as

Hoe kan jy jou groep inrig vir alle spiritualiteite?

Mense verskil in die manier waarop hulle vir God ervaar en aanbid. Een

Wat is my spiritualiteit tipe?

Is jy blou, rooi, groen of geel? Watter van die volgende beskryf jou

Wat is die 4 spiritualiteit tipes?

Mense beleef God op verskillende maniere. Party mense beleef God deur iets nuut

Wat is geloofgewoontes?

Gebruik sport as metafoor om geloofsgewoontes te verduidelik: Geloofsgewoontes is dinge wat ons

Wat is huisgeloof?

Die term “huisgeloof” word deesdae dikwels gebruik. Waarna verwys dit? Gemeentes ontdek vandag

12 idees vir die familiebediening in jou gemeente

Maak vandag ‘n begin om jou gemeente as geloofsfamilie te versterk deur ook

Nog 10 wenke om kinders te betrek in ‘n interaktiewe erediens (deel 2)

Inter-ouderdom dienste betrek oud en jonk ‘n Inter-ouderdom, interaktiewe erediens fokus om alle

10 wenke om kinders te betrek in ‘n interaktiewe erediens (deel 1)

Inter-ouderdom eredienste betrek almal ‘n Mens hoef nie ‘n spesiale kinderoomblik aan die