124172615

Leesroostertekste 2017

Neels du Plooy verskaf namens die redaksie van Woord en Fees die datums vir die kerkjaar en die leesroostertekste vir Januarie 2017 tot Desember 2017. Predikante en skribas van gemeentes kan die dokument nou op die sinode se webwerf kry, terwyl hierdie inligting gerus ook met lidmate wat ook graag die sleuteltekste in hulle dagboeke aanteken, gedeel kan word.

1leesrooster2

 

 

https://kaapkerk.co.za/wp-content/uploads/2016/09/Leesrooster_Sleuteltekste_-JanTotDes-2017.pdf