124172615

Gotta Love Millennials

Die Jong Volwasse Leer Gemeenskap stel ‘n uitdaging aan gemeentes om in ‘n erediens gemeentelede uit te daag om gesprekke aan te koop met naskoolse jongmense in en buite die kerk. die rede daarvoor is dat jongmense dikwees ervaar dat daar nie vir hulle ruimte gesleep word in die kerk nie, en dat hulle graag na geluister wil word.  As aanknopingspunt word ‘n plakker met ‘n uitdaging vir elke gemeentelid uitgedeel met een van die volgende uitdagings:

  1. Gaan eet ‘n Wacky Wednesday burger by Steers saam met ‘n Millennial
  2. Gee vir ‘n Millennial ‘n praat kans in die erediens
  3. Doen ‘n buitelug aktiviteit saam met ‘n Millennial
  4. Speel ‘n bordspeletjie saam met ‘n Millennial
  5. Maak kon saam met Millennials
  6. Koop data vir ‘n Millennial

Die plakkers kan in elektronies formaat aangevra word deur ‘n epos te stuur aan jeug@sun.ac.za.