dinkjeug

Geloofsmylpale: wat en hoe?

Wat is ‘n geloofsmylpaal?

Mylpale is gewone gebeure/hoogtepunte in ons lewe wat ons vier of wat ‘n groot indruk op ons laat. Mylpale kan jaarliks voorkom, (bv. verjaarsdae) maar kan ook ad hoc-geleenthede wees (bv. iemand se dood of ‘n skoolprestasie). Geloofsmylpale is dus enige mylpaal waarby ons God se betrokkenheid en teenwoordigheid raaksien en vier. Deur saam te dink oor hoe God in die moment betrokke is, word almal in die gesin meer bewus daarvan dat God altyd IN ons lewens teenwoordig is. Selfs in slegte of moeilike omstandighede (bv. siekte of werksverlies) is God betrokke en Hy seën ons met Sy nabyheid, krag, troos en liefde.

Watter gebeure kan geloofsmylpale wees?

Enige iets kan só ‘n moment wees – hoe meer ‘n mens dit doen, hoe meer sulke momente sien ‘n mens raak. Dit kan selfs iets so eenvoudig wees soos die kry van ‘n rybewys of iemand wat kom kuier. Daar is kerklike hoogtepunte soos die doop, eerste dag by die kategese, kampe, feeste, nagmaal ens. Daar is gebeure in die kerklike jaar soos kersfees, paasfees, hemelvaart en pinkster wat ons kan vier. En daar is ook lewensgebeure soos geboortes, verjaarsdae, siekte asook skoolgebeure en prestasies.

Hoe kan ons dit begin doen?

Besluit saam om doelbewus mylpale te begin vier. Dit neem slegs 2-10 minute om ‘n kort geleentheid daarvan te maak. Kies ‘n bepaalde ritueel wat julle telkens gaan gebruik bv. om ‘n kers aan te steek, om saam op die dubbelbed te vergader, om ‘n spesiale boksie met simbole of ‘n aansteekbord daarvoor te hê.

Hoe vier/herdenk ‘n mens ‘n geloofsmoment?

 • Kom as gesin saam en herken dit as ‘n geloofsmoment
 • Gebruik ‘n ritueel om dit elke keer te merk: bv. steek ‘n kers aan
 • Noem die moment op die naam en bespreek elkeen se belewenis daarvan: bv. ‘n troeteldier se dood of ‘n eerste dag van skool
 • Gebruik ‘n simbool: bv. ‘n foto of sertifikaat of klippie wat jul daaraan herinner
 • Of gee ‘n geskenkie of simbool aan ‘n persoon bv. ‘n kersie vir verjaarsdae
 • Verbind die moment aan God se betrokkenheid by julle lewens
 • Gesels saam oor God en oor elkeen se ervaring daarvan
 • Lees saam ‘n teks/bid saam/seën mekaar of die betrokke gesinslid

Ek sal nooit vergeet hoe ek en my man by ons seun, Daniël, se geboorte en voor elkeen van sy verjaarsdae saam gebid en die “oomblik” vir God gegee het nie! Mag jy by elke mylpaal opnuut herinner word aan God se daaglikse reis met julle gesin.

 

“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. Matt 1:23

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

Kersfees: 5 sintuie

BESEF JY DAT KERSFEES MET AL 5 ONS SINTUIE ERVAAR WORD?

Dalk is dit juis daarom dat kinders so ekstra opgewonde kan raak oor Kersfees! Gesels saam in jul gesin hieroor en ontdek hoe julle Kersfees kan sien, hoor, voel, ruik en proe!

 1. SIEN – Watter “tekens” herinner jou aan Kersfees?
 2. HOOR – Wat is jou gunsteling Kersliedjie?
 3. VOEL/RAAK – Wat laat jou veilig en rustig voel in Kerstyd: ’n kombers / grasperk / warm sonskyn / koel water / sand tussen jou voete?
 4. RUIK – Watter reuk herinner jou aan Kersfees?
 5. PROE – Watter eetding proe vir jou soos Kersfees?

Uitdaging:

 1. SIEN (oë) – Rig voor kersfees saam tekens op in jul huis/vakansieplek wat julle herinner aan die boodskap van Kersfees. Wees oorspronklik en raak kreatief! Verduidelik die simboliek van Kersfees vir kinders… boom (nuwe lewe), geskenke (wyse manne se geskenke, Jesus se geskenk van die ewige lewe), ster (Betlehem ster), liggies (Jesus is die Lig), engele (en herders), rooi (Jesus), goud en silwer (koninklike kleure)
 2. HOOR (ore) – Luister saam na Kersliedjies en sing saam! Luister ook na mekaar se stories en herinner mekaar aan julle familie storie. Vertel die Kersverhaal (ook op nuwe maniere) vir mekaar. Besluit saam of julle nuwe Kerstradisies wil deelmaak van julle storie hierdie jaar.
 3. VOEL/RAAK (hande) – Wat kan julle as gesin hierdie Kersfees doen om iemand anders te help? Dink aan iets wat jul prakties vir iemand anders kan doen. Bak saam koekies of skenk klere of besoek iemand wat dit nodig het. Wees ook bewus van hoe julle diensbaar kan wees aan mekaar.
 4. RUIK (neus) – Wees bewus van die Here se Gees in klein dingetjies soos die reuk van kaneel / skulpe / koekies / koffie. Sê vir Hom elke dag saam dankie vir al die Kersfeesvreugdes en herinneringe.
 5. PROE (tong) – Bid elke dag vir iemand / noodsituasie. Gebruik ook jou tong om mooi woorde te sê wat ander opbou en getuig van God se liefde. Wees eerlik en opreg. Gee vir almal geleentheid om vir mekaar komplimente te gee.

Ouers wat geloof bou

Nehemia se verhaal vertel van Jerusalem se mure wat in flarde lê na die ballingskap en God wat Nehemia roep om dit te herbou. Nehemia deel die visie met die volk en elke familiegroep kry ‘n stuk om te bou. Hulle werk saam om die enorme taak te voltooi. Elke familie lyk anders, maar elkeen doen hul deel – daar is pa’s en ma’s, seuns en dogters, slawe, handelaars, werkers, amptenare ens. wat almal in groepe bou. Ten spyte van teenkanting en uitdagende omstandighede word die muur voltooi en aan die Here gewy.

Ons het ook ‘n uitdaging wat deur God aan ons gegee is en ons is ook aan mekaar verbind…

Onthou jy nog die dag wat jy jou kind gebring het om gedoop te word en die belofte wat jy gemaak het om hom/haar van Jesus te vertel? Ons het elkeen die opdrag ontvang om ons eie geloof en ons kinders se geloof op te bou. Ons elkeen se familie lyk anders en ons ervaar ook verskillende hoogtepunte en uitdagings. Ouers is nie perfek nie en soms kan die verantwoordelikheid van die bouwerk (ouerskap) vir jou dalk oorweldigend voel.

Gelukkig doen ons dit nie alleen nie. God voeg gelowige mense bymekaar om mekaar te ondersteun en die pad saam te loop. Om saam te bou maak die taak makliker en moontlik. Dit is die wonderlike belofte in die verhaal van Nehemia…

 • Hoe kan jy inskakel in die geloofsgemeenskap?
 • Wie is daar wat jou kan help bou aan jou kind/tiener se geloof?
 • Hoe kan jy hierdie week ‘n ander ouer ondersteun?

 

Ek het hulle toe vertel hoe my God sy goeie hand oor my gehou het en wat die koning vir my gesê het. Hulle het gesê: “Kom ons bou!” en hulle het die goeie werk aangepak. Nehemia 2:18

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

 

Tale van die liefde

Gary Chapman se boeke oor “The 5 Love Languages” help ons om te verstaan dat elke mens ‘n unieke “taal” het waarmee hy/sy liefde ontvang en graag gee. Die 5 tale wat hy identifiseer is:

 1. Woorde van bemoediging komplimente, waardering, vriendelikheid ens.
 2. Kwaliteit tyd tye van onverdeelde aandag, kwaliteit gesprekke en aktiwiteite
 3. Ontvang/gee van presente enige visuele simbole van liefde gekoop, gevind of gemaak
 4. Dade van diensbaarheid hulp of waardevolle dade, fokus op fisiese behoeftes
 5. Fisiese aanraking gebare, drukkies, lyftaal en gepaste aanraking

Dis somtyds makliker om by kinders hul liefdestaal te identifiseer. ’n Kind wat blom as jy ’n kompliment gee of maklik “ek is lief vir jou” sê, hou van opbouende woorde. ’n Kind wat elke dag saam met jou wil krieket speel op die gras of wil vertel hoe hulle dag was, blom as jy kwaliteit tyd met hulle spandeer. ’n Kind wat vir jou klippies of kaartjies aandra is visueel ingestel en sal klein geskenkies waardeer. ’n Kind wat graag wil help skoonmaak, dra aan iets of ’n koppie tee vir jou wil maak sal ook positief reageer op diensbare dade. En ’n kind wat op jou skoot sit of hou van stoei of kielie sal fisiese aanraking soos drukkies baie positief ervaar.

Vir nadenke of gesprek in julle gesin:

 1. Ouers – dink terug aan jou kinderdae – in watter mate het jy ervaar jou ouers het jou lief? Hoe het jou ouers hulle liefde aan jou uitgedruk? Hoe beïnvloed dit die manier waarop jy vandag jou omgee kommunikeer?
 2. Watter taal spreek jou die meeste aan? Watter taal het jy die nodigste? Lys dan die ander 4 in volgorde van belangrikheid.
 3. Kan jy jou lewensmaat en kinders se liefdestale identifiseer? Gesels saam daaroor – dis pret om elkeen se “taal” te ontdek!
 4. Hoe kan julle as gesin mekaar se “tale” aanleer en mekaar meer waardeer?

Lees gerus meer aanlyn of doen ‘n kort vraelys soos hierdie by: http://www.selectsmart.com/FREE/select.php?client=5lovelanguages

En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde! 1 Kor 13: 13

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).