dinkjeug

Huisgeloof: Idees oor saam kerk toe gaan

Hierdie reeks idees sluit aan by die “Ons huis oefen” boekie.

Die liggaam
Lees 1 Korintiërs 12 om te ontdek hoe verskillende gawes en persoonlikhede saamwerk om een liggaam te vorm.
Probeer dink waar julle as gesin betrokke kan wees en met julle gawes kan dien.

Bederf jou kategeet
Neem vir jou kategeet ‘n sjokolade of ‘n kaartjie om vir hom of haar dankie te sê.

“Kerk gesprekke”
Gebruik elke Sondagmiddag se middagete as ‘n geleentheid om mekaar uit te vra oor die oggend se erediens. Kyk of julle ‘n speletjie daarvan kan maak om die boodskap van die oggend te onthou. Bid spesiaal vir die gemeente.

Gemeente almanak
Plak die gemeente se almanak of belangrike datums op sodat julle dit by julle program kan inpas.

Nuwe gesigte
Probeer elke week ‘n nuwe persoon in die gemeente ontmoet, of nooi iemand wat nie deel van die gemeente is nie saam na die erediens toe.

Dankie, Dominee
Neem vir julle predikant ‘n spesiale pakkie of bel hom of haar na die erediens om te sê wat die diens vir julle beteken het.

Welkomkaartjies of -kruise
Maak spesiale kaartjies of kruise om vir besoekers aan julle gemeente uit te deel en hulle welkom te laat voel.

Opgestel deur ds Francois Maritz.

Vir die volledige boekie, kyk hier.

Huisgeloof: Idees om diensbaar te leef

Hierdie reeks idees sluit aan by die “Ons huis oefen” boekie.

Ontdek jou gawes
Dink saam oor wat elkeen in julle gesin se gawes is. Dink dan aan situasies in ’n doodgewone dag waarin mense hulp nodig het. Hoe kan julle julle gawes gebruik om in daardie situasies diensbaar te wees en te help?

Ruil take om
Ruil take of verantwoordelikhede in die huis vir ’n dag of week om. Wat het jy ontdek en ervaar toe jy iemand anders in die gesin se werk moes doen?

Onverwagte diensbaarheid
Doen in die gesin iets onverwags vir mekaar soos om iemand anders se bed op te maak, vir iemand koffie in die bed te neem, iemand se rug te masseer of iemand se kosblik te pak.

Diensbare vriendskap
Doen as gesin iets diensbaar vir iemand wat siek is, wat so pas ’n nuwe baba ryker geword het of vir ’n eksamen moet leer.

Koekies vir die bure
Bak koekies of brood vir die bure en skryf ’n mooi kaartjie daarby.

Diensbaar by die kerk
Help as gesin by julle gemeente. Julle kan na die diens die tee skink, mense by die diens verwelkom, broodjies vir ’n uitreik-aksie maak of in die kerk se tuin werk.

Opgestel deur ds Francois Maritz.

Vir die volledige boekie, kyk hier.

#imagine 2020

Kry jou #imagine toolkit hier.

Alles wat jy nodig het om jou groep vir #imagine 2020 gereed te kry:

 • Dit kan op verskeie maniere gebruik word.
 • Jy kan kies hoe jy dit wil meng en pas.
 • Dit kan as aanvulling gebruik word indien jy reeds ‘n program het.
 • Jy kan dit volgens jou konteks aanpas.
 • Dit kan ook as voorbereiding vir enige kamp of uitreik gebruik word – dit strek verder as #imagine!

Die materiaal is in Afrikaans en Engels beskikbaar.

Huisgeloof: Idees vir saam Bybel lees

Hierdie reeks idees sluit aan by die “Ons huis oefen” boekie.

Wasgoedlyn met tekste
Span ‘n tou soos ‘n wasgoedlyn voor die venster. Elke keer wanneer julle ‘n teks hoor wat vir julle belangrik is, skryf dit neer en knyp dit met ‘n wasgoedpennetjie vas.

Swartbordteks
Skryf die week se erediensteks op ‘n swartbord neer of plak dit teen die muur waar die hele gesin dit maklik kan raaksien.

Lectio Divina
Lectio Divina beteken letterlik in Latyn “heilige lees”. Dit is ‘n baie, baie ou manier om saam na die Bybelteks te luister. Gebruik die teks van die erediens, ‘n Bybelleesplan of ‘n Kinderbybel en kies ‘n vaste tyd om dit saam te lees.
Lees die teks wat julle gekies het en gesels saam oor hierdie vrae:

 • Waaroor wonder jy? Wat dink jy beteken dit?
 • Wat val jou op? Wat dink jy wil God vir jou sê? (Moet jy iets doen, hoor of oordink?)
 • Waarvoor kan jy vir God dankie sê? Waarvoor kan ons God spesiaal vra?
 • Wat gaan jou laat onthou wat God deur hierdie Bybelgedeelte vir jou gesê het?

Die groot storie
Teken ‘n Bybel-tydlyn met die hoofgebeure in die Bybelverhaal. Google dit as julle vashaak. Besluit saam hoe julle dit op ‘n plakkaat gaan uitbeeld. Probeer die Bybelverhale chronologies lees en dit op die tydlyn “inpas”, soos die hele verhaal van Moses of ‘n hele Bybelboek soos Johannes.

Vergelyk verskillende Bybelvertalings
Elkeen in die gesin kies ‘n gunsteling-teksgedeelte in die Bybel. Lees dit dan in verskillende vertalings en let op die ooreenkomste en verskille.

Opgestel deur ds Francois Maritz.

Vir die volledige boekie, kyk hier.

Huisgeloof: Idees vir geloofsgesprekke…

Hierdie reeks idees sluit aan by die “Ons huis oefen” boekie.

Laai die “Ons glo”-app af
Laai gratis die “Ons glo”-app af of besoek die webwerf www.onsglo.co.za. Hierdie app is ontwikkel sodat gesinne of omgeegroepe dit kan gebruik om 25 geloofstemas saam te ontdek.

Soet en suur
Vul ‘n houer met soet en suur lekkers. Almal steek hulle hande in die houer en haal ‘n lekker uit. As jy ‘n soet lekker gevat het, vertel van iets moois wat op hierdie dag met jou gebeur het. As jy ‘n suur lekker uitgehaal het, deel iets oor jou dag wat nie vir jou lekker was nie.

Fliektyd
Kyk saam ‘n fliek en gesels na die tyd oor wat julle daaruit geleer het. Besoek www.commonsensemedia.org. Onder “Reviews – movies” kan julle ander ouers se resensies oor gepaste flieks lees en vrae kry waaroor julle as familie saam kan gesels.

Herken die seisoene
Kyk hoeveel tekens van die spesifieke seisoen waarin julle nou is (somer, herfs, winter of lente) julle kan raaksien wanneer julle saam gaan stap of fietsry of met die motor ry. In die somer sal julle byvoorbeeld ‘n sonhoed, ‘n sproeier, ‘n roomyskarretjie of ‘n groen boom sien. Gesels oor God wat vir ons die seisoene gee.

Musiekaand
Laat elke gesinslid ‘n lied kies waarvan hy of sy baie hou (gospel of sekulêr). Luister saam daarna en Google die lirieke. Gesels oor die betekenis van die lirieke. Gesels oor hoe God by mense se ervarings van die lewe betrokke is.

Opgestel deur ds Francois Maritz.

Vir die volledige boekie, kyk hier.

 

Doopviering

Baie min van ons onthou die datum van ons eie of ons kinders se doop. Dit is egter ‘n ideale dag om die doop te vier, as gesin oor die betekenis van die doop te gesels en dit ‘n belangrike deel van jou kinders se geloofsreis te maak. Kontak die kerkkantoor as jy nie jou/jou kinders se doopdatum kan onthou nie, en begin dit vier as ‘n jaarlikse instelling.

Die doop herinner ons dat geloof ‘n geskenk uit genade is. Geloof begin by God wat ons eerste liefhet. Ons moet ook elkeen antwoord op God se uitnodiging om Sy kind te wees. Die doop herinner ons ook om verantwoordelikheid te neem om mekaar (en veral kinders) te help groei in geloof.

Besluit saam hoe julle as gesin elkeen se doopdag gaan vier. Julle kan julle eie unieke doopdag tradisie begin! ‘n Gesin wat ek ken, pak die oggend vroeg alles van daardie kind se doop uit (dooprok, bulletin, kaartjies, foto’s, ens.) en hulle maak die Bybel oop by die gedeelte waaroor gepreek is. Hulle maak dan tyd in die dag om dit te vier deur die volgende te doen:

 • Hulle vertel weer die storie van die kind se doop – wie was daar, waar was dit, wat het gebeur ens. en kyk na die foto’s
 • Hulle lees saam die teksgedeelte van daardie dag se preek
 • Hulle gesels oor die betekenis van die doop
 • Daarna sit die persoon wie se doopdag dit is in die middel en almal loop om hom/haar en “stort” hom/haar met komplimente
 • Daarna gaan hulle uit vir melkskommels!

Volgens hierdie ouers is hulle kinders se doopdag net so belangrik vir hul kinders soos hul verjaarsdag en weet selfs die jongste lid van die gesin wat sy doop beteken.

Hier is ‘n paar idees vir julle gesin:

Wat weet jy van jou doop? Vertel die storie… (of ouers kan dit vertel)

Wat was die hoogtepunt vir jou van ___________se doop? Wat beteken sy/haar doop vir jou?

Lees en bespreek een van die volgende gedeeltes:

 • Deut 6: 4-9
 • Jes 43:1-7 Wat beteken hierdie beloftes vir julle?
 • Luk 2: 21-40 Wat beteken die verhaal van Jesus wat die eerste keer na die tempel geneem en geseën word vir julle?
 • Hand 16: 25-34 Hoe beïnvloed die tronkbewaarder se nuwe geloof sy gesinslede?
 • Die skrifgedeelte van die doop erediens… wat sê God vir julle hiermee?

Maak ‘n scrapbook bladsy / foto collage / rekenaar bladsy van foto’s, die skrifgedeelte en ander aandenkings van die doopdag.

Steek jul hande in ‘n bak water. Wat simboliseer water?

Steek ‘n kers (of doopkers) aan en raak stil. Onthou dat God in elke oomblik van jou lewe teenwoordig is. Wat beteken Sy lig vir jou op hierdie oomblik?

 

Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het. 1 Joh 4:19

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

DinkJeug Podcast: Intro

Splinternuut in 2020…

Welkom by die DinkJeug Podcast!
 • Wie kan luister?
  Almal wat geloof help vorm by kinders en tieners – kategete, kleingroepleiers, jeugleiers ens.
 • Waarna luister ek?
  Hulpmiddels en toerusting vir geloofsvorming by kinders en tieners.
 • Kan ek dit met ander deel?
  Natuurlik en asseblief! Deel dit gerus met ander mense wat by kinder- en tienerbediening betrokke is. Die podcast kan maklik in mp3-formaat op Whatsapp aangestuur word.
 • Waar kry ek dit in die hande?
  Gaan na DinkJeug Podcast op SoundCloud en luister sommer nou na die “intro” podcast!
  Jy sal dit ook op DinkJeug se Facebook bladsy kan kry.

Kontak ons by jeug@sun.ac.za of 021 808 9050 indien jy vashaak – ons help graag!

 

Geloofsmylpale: wat en hoe?

Wat is ‘n geloofsmylpaal?

Mylpale is gewone gebeure/hoogtepunte in ons lewe wat ons vier of wat ‘n groot indruk op ons laat. Mylpale kan jaarliks voorkom, (bv. verjaarsdae) maar kan ook ad hoc-geleenthede wees (bv. iemand se dood of ‘n skoolprestasie). Geloofsmylpale is dus enige mylpaal waarby ons God se betrokkenheid en teenwoordigheid raaksien en vier. Deur saam te dink oor hoe God in die moment betrokke is, word almal in die gesin meer bewus daarvan dat God altyd IN ons lewens teenwoordig is. Selfs in slegte of moeilike omstandighede (bv. siekte of werksverlies) is God betrokke en Hy seën ons met Sy nabyheid, krag, troos en liefde.

Watter gebeure kan geloofsmylpale wees?

Enige iets kan só ‘n moment wees – hoe meer ‘n mens dit doen, hoe meer sulke momente sien ‘n mens raak. Dit kan selfs iets so eenvoudig wees soos die kry van ‘n rybewys of iemand wat kom kuier. Daar is kerklike hoogtepunte soos die doop, eerste dag by die kategese, kampe, feeste, nagmaal ens. Daar is gebeure in die kerklike jaar soos kersfees, paasfees, hemelvaart en pinkster wat ons kan vier. En daar is ook lewensgebeure soos geboortes, verjaarsdae, siekte asook skoolgebeure en prestasies.

Hoe kan ons dit begin doen?

Besluit saam om doelbewus mylpale te begin vier. Dit neem slegs 2-10 minute om ‘n kort geleentheid daarvan te maak. Kies ‘n bepaalde ritueel wat julle telkens gaan gebruik bv. om ‘n kers aan te steek, om saam op die dubbelbed te vergader, om ‘n spesiale boksie met simbole of ‘n aansteekbord daarvoor te hê.

Hoe vier/herdenk ‘n mens ‘n geloofsmoment?

 • Kom as gesin saam en herken dit as ‘n geloofsmoment
 • Gebruik ‘n ritueel om dit elke keer te merk: bv. steek ‘n kers aan
 • Noem die moment op die naam en bespreek elkeen se belewenis daarvan: bv. ‘n troeteldier se dood of ‘n eerste dag van skool
 • Gebruik ‘n simbool: bv. ‘n foto of sertifikaat of klippie wat jul daaraan herinner
 • Of gee ‘n geskenkie of simbool aan ‘n persoon bv. ‘n kersie vir verjaarsdae
 • Verbind die moment aan God se betrokkenheid by julle lewens
 • Gesels saam oor God en oor elkeen se ervaring daarvan
 • Lees saam ‘n teks/bid saam/seën mekaar of die betrokke gesinslid

Ek sal nooit vergeet hoe ek en my man by ons seun, Daniël, se geboorte en voor elkeen van sy verjaarsdae saam gebid en die “oomblik” vir God gegee het nie! Mag jy by elke mylpaal opnuut herinner word aan God se daaglikse reis met julle gesin.

 

“Die maagd sal swanger word en ‘n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons. Matt 1:23

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug- en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).