124172615

HUISGELOOF

IDEES EN HULPBRONNE VIR GELOOF BY DIE HUIS

Algemene sinode (2019) videos

Die Algemene Sinode se Taakspan vir Geloofsvorming:Jeug het getuig oor dit wat hulle gedoen het die afgelope termyn. Tydens hulle aanbieding het hulle 4 videos getoon. Gemeentes en ringe kan dié videos gebruik om te gesels en na te dink oor Jeugbediening in hulle konteks. “Click” op die skakels hieronder