Laerskool

Idees en hulpbronne vir Laerskool kategese

Graad 6 en 7’s: Frommel en vou – Romeine 12:9

Aktiwiteit: Deel klas in twee groepe, gee vir elke groep ‘n papier – watter groep kan die papier die kleinste opvou/frommel? Nadat dit opgefrommel is, watter groep kan dit weer die gladste uitstryk?

Gesels: Ons frommel en vou mekaar baie keer in die lewe. Vra vir voorbeelde hoe ons mekaar frommel en vou (deur ons woorde, ons vuiste, ons duime, ens).

As gelowiges wil As gelowiges wil God hê ons moet anders lewe. In die boek van Romeine skryf Paulus vir ‘n klomp gelowiges oor hulle gedrag teenoor mekaar. Mens dink dat gelowiges weet hoe om teenoor mekaar op te tree – maar helaas nie!

Lees Romeine 12:9-21

Gesels in groepies: Dink by jouself, is jy die een wat opfrommel of opgefrommel word? Wat dink jy sê hierdie teksgedeelte vir mense wat ander opfrommel? Vir mense wat opgefrommel word? Gee geleentheid dat die kinders hierdie vrae in groepies kan bespreek.

Jesus wil ons gebruik om anders te lewe, so as jy die een is wat ander mense opfrommel, wil Hy jou eerder gebruik om iets moois van mense te maak – hoe dink jy kan jy jou woorde ens gebruik om die beste uit mense te bring?

As jy die een is wat opgefrommel word, wil Hy jou frommels uitstryk en jou laat vou soos ‘n origami-diertjie.

Bid – dat die Here ons beter met ander mense sal laat werk, ons verhoudings sal seën.

Vou saam origami-diertjie. Hier is ‘n YouTube link na ‘n aanwysings vir ‘n vredesduif https://www.thespruce.com/origami-peace-dove-instructions-2540776

Hoe gebruik jy ONSGLO?

As jy dalk opsoek is na huisgeloof materiaal vir jou gemeente se gesinne of ‘n groener alternatief vir jou tiener kategese materiaal, dan is die Onsglo.co.za webtuiste en selfoon toep dalk net wat jy nodig het.

NG Gordonsbaai het die Onslgo toep gebruik vir hulle huisgeloof en Tiener bediening. Die eerste voordeel van hierdie selfoon toep is dat daar geen materiaal gedruk of aangekoop hoef te word nie. Gesinne en kategete word aangemoedig om die Onsglo selfoon toep af te laai van die “Play store” af en word dan net ingelig oor watter tema volgende bespreek gaan word.

Onsglo het binne die verskillende temas wat behandel word onderafdelings van aktiwiteite wat die leser help om ‘n spesifieke teks en tema te verken. Die Kyk, Dink en Doen aktiwiteite onder elke tema kan gesinne en tiener kleingroepe help om die gekose teks vir die week se tema te verken. Die taalgebruik is van so ‘n aard dat dit net so gebruik kan word in tiener kleingroepe maar sal waarskynlik ‘n bietjie meer verduidelik moet word wanneer dit in ‘n gesin met jonger kinders gebruik word.

Onsglo het nie net aktiwiteite wat kleingroepe en gesinne kan help om ‘n teks te verken nie, maar het ook voorstelle vir gebed en aktiwiteite vir families, tieners en individue onderskeidelik. Hierdie voorstelle is praktiese maniere om gebed te leef en om die teks en tema te oefen as ‘n lewensritme.

Die ideaal sal wees dat gemeentes gebruik maak van Onsglo se tekste as preek tekste in ‘n reeks en die toep dan laat dien as materiaal wat in kleingroepe of gesinne gebruik kan word om die teks verder te verken.