124172615

LEIER TOERUSTING

Idees en hulpbronne vir leier toerusting

Hoe kan jy jou groep inrig vir alle spiritualiteite?

Mense verskil in die manier waarop hulle vir God ervaar en aanbid. Een manier om dit te verduidelik is aan die hand van die 4 spiritualiteit tipes. Vir elkeen van die 4 tipes is daar ‘n simbool en kleur toegeken, naamlik:   kop (hulle ervaar God deur hulle intelek, rede en geloofoortuigings) (blou); hart (hulle ervaar God deur hulle emoties,

Wat is my spiritualiteit tipe?

Is jy blou, rooi, groen of geel? Watter van die volgende beskryf jou die beste? Blou: •Ek maak seker dat ek die Waarheid oor God weet. •Ek hou daarvan om nog meer feite te ontdek van my geloof, wat my oortuigings onderstreep en duidelik maak. •Ek doen moeite om die regte antwoord te kry op

Wat is die 4 spiritualiteit tipes?

Mense beleef God op verskillende maniere. Party mense beleef God deur iets nuut van God te verstaan of te lees. Ander beleef God deur musiek en emosies. Sommige verkies dit om iets prakties met hulle hande te doen en God só te beleef. Nog ander verkies om stil te word en God te aanbid.