aanbidding

10 idees om ruimtes te skep vir aanbidding

Die erediens en slaapkamers is nie die enigste ruimtes vir gebed en aanbidding nie. Kinders en jongmense kan in verskeie ruimtes God ontmoet. Hier is ‘n paar idees:

 

  1. Kampe

Gebruik kampe nie in die eerste plek om kennis oor te dra nie, maar ruimtes te skep vir kinders of tieners om God te ontmoet deur lofprysing, kreatiewe gebedstasies, gebed vir mekaar, stilte, ens.

  1. Uitreike

Bid vir die wêreld se nood deur plekke of gemeenskappe te besoek, mense te leer ken en vir die spesifieke plekke te bid waarheen kinders of tieners gaan. Gebruik ook die geleentheid om God te aanbid en dankie te sê vir dinge wat Hy doen deur mense in ‘n bepaalde gemeenskap.

  1. Die natuur

Gebruik die stilte en mooi natuur tonele in jou omgewing om God raak te sien en te aanbid. Gaan stap, verwonder jou en raak stil. Verder kan kinders ook natuur elemente gebruik as simbole van verskillende eienskappe van God of tipes gebede waaroor jy God aanbid.

  1. Kategese groepe

Steek ‘n kers aan, gebruik fotos of speel ‘n musieksnit of bid vir mekaar.

  1. Kleingroepe

Sing saam met ‘n cd of dvd of bedien mekaar met gebed.

  1. Skool

Byvoorbeeld ‘n stilword gebedsruimte by ‘n skool of lof en aanbiddings geleenthede tydens pouse

  1. Events

Spesiale lof en aanbiddings aande, gebedswandelings of kreatiewe gebedsreise

  1. Gebedskamer/ruimte

Rig ‘n stil word kamer of tent in of ‘n interaktiewe gebedsruimte of “boiler room” waar jongmense op ‘n kreatiewe manier Go kan aanbid

  1. Gebedstasies

Pak vir spesifieke kerkjaat geleenthede of reekse gebestasies uit wat kinders of jongmense kan besoek.

  1. Strate

Gaan vir ‘n wandeling in jou omgewing en loof en prys God. Bid vir skole, polisiestasies, hospitale op jou pad of vir huise en mense wat jul ken.

Erediens en Musiek

Sommer ’n paar nota’s oor ‘Intergenerational ministry’ en
die rol wat dit in geloofsvorming speel – met spesifieke
fokus op die erediens en musiek

Meeste groter gemeentes het deesdae ’n verskeidenheid van eredienste.
Groepe word van mekaar geskei hetsy op grond van ouderdom of
spiritualiteitsvoorkeure.
Hoekom doen ons dit? Sommige meen dis a.g.v. die Verligting van die 18de
eeu toe meer klem begin lê is op die rede en onderrig. Aanbidding het toe
verander van ‘deelname aan geloof’ na ‘leer van geloof’.
Wanneer jy kinders vra waarom hulle kerk toe kom, wat is die standaard
antwoord? “Om meer van die Here te leer”. Ons het hulle dit mooi geleer,
nè.
Die verskil is tussen doksologie – om reg te aanbid – en dogmatiek – om reg
te glo. So, as ons glo dat aanbidding gaan oor reg glo – en kinders se
kognitiewe vermoëns is minder ontwikkeld as volwassenes s’n – dan maak dit
sin dat ons bedieningspraktyk sal wees om kinders eers te leer om reg te glo
– voordat hulle ons in aanbidding kan kom ‘join’.
Aanbidding gaan egter mos nie net oor reg glo nie…
’n Tweede moontlike rede – dalk ’n groter rede – is ons verbruikersmentaliteit.
Ons het ‘target marketing’ begin doen en ons glo dat deur ’n verskeidenheid
van bedieningsopsies te gee, bereik ons meer potensiële lidmate. Die vraag
is of ons nie juis in die proses meer en meer jong lidmate van ons vervreem
nie.
Die goeie nuus vir kleiner gemeentes is dat studies aantoon dat gemeentes
wat dit regkry om kinders en volwassenes saam in aanbidding te betrek,
klaarblyklik regtig groei.

Die res van die artikel kan jy hier aflaai: Aanbieding Intergenerationonal Erediens