jeug

15 Gebed idees vir jeug en kinderbediening

 1. Uit die boks gebede in verskillende style byvoorbeeld een woord gebede of gebede wat hardop gelees word as groep
 2. Gebede met verskillende liggaamshoudings byvoorbeeld om te kniel of deur palms na bo / onder te draai
 3. Antieke gebede
 4. Geskryfde gebede uit b.v. die handboek vir die erediens of die gebedeboek
 5. Laat kinders of tieners gebede skryf en iemand lees voor / dit word opgeplak vir verskillende aktuele onderwerpe
 6. Interaktiewe gebedstasies waar kinders of tieners deelneem bv tydens lydenstyd word stasies uitgepak vir kategese of die erediens. Nog ‘n voorbeeld is die “encounter stations” van #imagine
 7. Gebed met hulpmiddels soos ‘n gebedsbord, gebedsklippies, ‘n kunus, gebedsrooste ens. voorbeelde is op dinkjeug.co.za beskikbaar.
 8. Gebed deur kuns of crafts te gebruik bv fotos of klei of krale wat gebruik word om ‘n gebed uit te beeld.
 9. Bid vir mekaar – geleenthede word geskep vir jongmense om vir mekaar te bid of ander met gebed te bedien. Dit werk goed as jongmense eers “oefen” of dat die woorde vir hulle gegee word tot hul gemaklik word daarmee, byvoorbeeld op ‘n kamp of gebede vir bejaardes by ‘n ouetehuis.
 10. Gebed deur musiek – speel of sing ‘n lied as ‘n gebed.
 11. Gebed deur teks – gebruik die Onse Vader of psalms of ander tekste as gebede
 12. Gebed met simbole – soos klippies vir toewyding, of water in die doopvont as doopherinnering
 13. Gebed speletjies soos gebedsblokkie, gebedsmarties, gebed stokkies ens waar verskillende tipe gebede of onderwerpe aan verskillende kleure of nommers geheg word
 14. Gebed met fotos – jongmense skeur prente uit tydskrifte, koerante waarvoor hul wil bid
 15. Gebed met selfoon fotos- jongmense neem ‘n foto om iets uit te beeld waarvoor hul wil bid bv ‘n eienskap van God

Besoek dinkjeug op Pinterest vir lekker praktiese idees.

10 verskillende maniere om musiek te gebruik in jeugbediening vir aanbidding

 1. Praise en Worship met cd’s of dvd’s wat gespeel of getoon word terwyl die groep saamsing. Die voordeel is dat geen orkes benodig word nie en dit ook met ‘n kleiner groep kinders of tieners lekker kan werk.
 2. Blended worship waar verskillende style musiek gebruik word om verskillende ouderdomsgroepe in een ruimte te bedien. Liedere vir kinders, jongmense, jong volwassenes en ouer persone word gekies in elke musiek stel. Dit werk goed in byvoorbeeld ‘n familiediens.
 3. Groot groep praise en worship geleenthede met ‘n orkes. Hierdie kan goed werk in ‘n informele erediens, kategese groot groep, kamp of in ‘n tienerkerk.
 4. Een begeleier (byvoorbeeld op klavier of kitaar) lei ‘n groep in sang byvoorbeeld in ‘n kategese byeenkoms, kinderkerk of op ‘n kamp.
 5. Die begeleidingsgroep van die gemeente gebruik kinders en/of tieners in hul orkes om te sing of instrumente te bespeel. Hierdie werk goed in ‘n gemeente waar daar net een diens is en verskillende style en ouderdomme aanbid saam.
 6. Kinders word betrek deur ‘n paar jeugliedere te sing of deur slaginstrumente uit te deel tydens lofprysing sodat die kinders kan deelneem aan die musiek. Dit werk baie goed in die kindertyd van die liturgie.
 7. Gebruik ‘n lied as ‘n gebed in die kategese of erediens. Die lied kan gesing of na geluister word en kan mbv ‘n cd, dvd of begeleidingsgroep gespeel word byvoorbeeld as deel van sondebelydenis en vryspraak.
 8. Lofdanse, linte, vlae of ander visuele hulpmiddels word gebruik in aanbidding. Hierdie werk goed om jongmense te betrek by lofprysing en aanbidding.
 9. Vertoon ‘n dvd met ‘n lied as deel van die boodskap van die erediens, kategese of kamptema. Byvoorbeeld om na te dink oor hoe om ‘n verskil te maak in die wêreld.
 10. Stel ‘n jeug of kinder orkes saam vir kinder- of tienerkerk of ‘n kamp. Indien jy ‘n jeug orkes kan saamstel, gebruik hulle ook om ander jonger musikante op te rig of ook die res van die gemeente te bedien.

Lovelyn Nwadeyi on the youth and politics

winterskool-lovelyn-nwadeyi-youth-and-politicsLovelyn Nwadeyi is described as a young, public intellectual and she was a keynote speaker at this years Winter School in Stellenbosch. She started off by telling her own story and her involvement in the student protests last year. She described her own disappointment when her church did not support her effort, or engage in conversation with her, during this time.

She believes that churches cannot be neutral in politics. The youth will not be at home in church if there is no voice about social injustice. The church will lose the youth if it does not engage in the issues that the youth struggle with. She asked the question: “Why were certain churches silent or passive in the conversation and protest on US campus (#feesmustfall or #openstellenbosch)?”

(more…)