kampe

Om te kamp, of nie te kamp nie – dit is die vraag…

10 wenke om jou kind aan te moedig om te gaan kamp

Om vir die eerste keer jou kind uit die huis te stuur op ‘n kerkkamp is ‘n groot gebeurtenis (vir beide ouer en die kind). Dis nie net vir slaapsak afstof en snoepiegeld gee nie, maar om werklik te dink oor die waarde van ‘n geestelike kamp en hoe dit in jou kind se lewe gaan inbou.

Dit was wonderlik om te sien hoe elke jongmens op ‘n kerkkamp sy eie waarde in Christus ontdek en verhoudings gebou word met ander groeplede. Elke kind of tiener ervaar God ook op verskillende maniere op ‘n kamp bv. tydens die lof en aanbidding, die stiltetye, die groepsbesprekings of die gebedstasies.

Ek het na die afgelope #imagine fees weer opnuut die waarde van ‘n kamp besef en hoe dit ‘n jongmens se lewe verander! Ons het beleef hoe:

 • jongmense ‘n oorgawe vir Jesus maak
 • die Gees genesing en vergifnis bewerkstellig
 • jongmense in hulle verstaan van God en die Bybel groei
 • verhoudings tussen tieners en leiers (volwassenes) versterk word
 • verhoudings tussen tieners van verskillende kulture, tale, rasse en kerke gevorm word
 • jongmense leer om Bybelstudie te doen en te bid
 • jongmense leer om mekaar te bedien, vir mekaar te bid en vir mekaar om te gee
 • jongmense ‘n droom ontvang om in Suid-Afrika ‘n verskil te maak
 • almal toegerus word om diensbaar te wees in hulle gemeentes en gemeenskap

Wat kan ek doen om my kind/tiener aan te moedig om te gaan kamp?

 1. Moedig jou kind/tiener aan om te gaan kamp wanneer sy die geleentheid kry.
 2. Gesels met jou kind oor hoekom hy moet gaan kamp en wat dit vir hom kan beteken.
 3. Reël dat ‘n vriend saamgaan dat hy nie alleen voel nie.
 4. Help haar om voor te berei en alles te pak wat nodig is.
 5. Gesels vooraf met haar oor haar vrese, onsekerhede of verwagtinge.
 6. Maak seker jy weet wie die aanbieders en leiers is, wat die toesig- en veiligheidsmaatreëls is en wat die doel en inhoud van die kamp is.
 7. Die beste en veiligste opsie is altyd om as ouer/voog saam te gaan kamp en die ervaring te deel (al help jy net agter die skerms).
 8. Kry terugvoer oor hulle ervarings en gesels lekker saam na die tyd. Kyk na die foto’s en vra oop vrae.
 9. Uitdagings soos min slaap, ‘n slegte ervaring of om in ‘n tent te slaap moet ook ”debrief” word.
 10. Gesels ook oor wat hy geleer het, hoe dit sy geloof versterk het en waar hy God beleef het. Bevestig jou kind se ervaring en vier dit saam!

 

“Jesus het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën.” Markus 10:16

 

Geskryf deur ds Anriëtte de Ridder (Predikant in Sinodale diens vir Jeug en Familiebediening van die Wes-Kaapland Sinode).

Vinnig gedink oor Kamp menu’s

Heelwat Kamptereine bied deesdae spyseniering aan saam met hulle verblyf, maar dit is nie altyd bekostigbaar nie.  Elke gemeente het ook nie altyd ‘n “kostannie” wat kans sien om saam te gaan kamp om die kos te maak nie.

Om die honger skares te voed is nie so moeilik soos wat dit soms klink nie, en dit is moontlik om lekker te eet vir min geld.  Hier volg ‘n paar idees oor Spyskaarte wat kan help.

 • Hou die ouderdom en geslagsverdeling in gedagte met die beplanning van die spyskaart. Laerskool kinders eet nie so baie nie en hoërskool seuns raak nooit vol nie!  ‘n Bak vrugte wat op ‘n tafel staan vir ‘n tussen in knibbel is altyd ‘n goeie idee.  Ons vra altyd dat kampers ‘n sak vrugte of pakkie koekies saambring vir die kombuis, en ons gebruik dit vir tussen in happies.
 • Beplan die spyskaart so dat die een ete se oorskiet deel van die volgende ete se bykosse kan word. Vrydag aand se oorskiet worsies kan in ‘n volgende ontbyt se roereier opgesny word, terwyl ekstra broodrolletjies knoffel en botter kan kry vir ‘n bykos vir Spaghetti Bolognaise.  Oorskiet Spaghetti Bolognaise maak heerlike ontbyt broodjies.
 • Jongmense hou daarvan as die tema van die kamp weerspieël word in die kos wat geëet word. Tydens ‘n kamp wat gehandel het oor die vervolgde kerk, is Midde Oosterse kos(pitabroodjies met frikadelle) vir middagete voorgesit, en groenterys met hoender vir aandete, met Chinese stokkies om mee te eet in plaas van messe en vurke.
 • ‘n Naweek is net ‘n naweek, en jongmense verkies “gemorskos” op ‘n naweek bo gebalanseerde etes, so jy hoef nie baie bekommerd te wees as elke ete stysel bevat nie. (hou net tred met jongmense wat allergiëe het)
 • Idees vir laerskool kampe
 • Koffie vir laerskool kinders is eintlik onnodig, maar as jy koffie wil gee, gee dit net soggens. Ek maak altyd ‘n kan koffie met melk in, en kinders kan hul eie suiker ingooi.
 • Weens gesondheidsredes word die drink van energiedrankies ontmoedig, asook gaskoeldrank laatmiddag en saans.
 • Laerskool kinders hou van kompetisies, en dit werk lekker om die kinders in groepe te laat tafels dek vir ‘n ete, of te help voorberei deur bv hul eie nagereg in groepe te maak.
 • Laerskool kinders hou baie daarvan om hul eie stokbrood of roosterkoek te maak vir ete
 • Idees vir hoërskool kampe
 • Potjiekos/masterchef kompetisies tussen groepe
 • Kampers kan help met die voorbereiding en opruiming
 • Ete voorbereiding kan gekoppel word aan ‘n diensaksie, waar kos voorberei word om uitgedeel te word in ‘n gemeenskap
 • Maklike ete idees

Worsbroodjies, Eenskottel rys, maalvleis en groente gereg, Spaghetti Bolognaise, Gebraaide wors of hoender, Aartappelslaai, wortelslaai, Mengelslaai, Roosterkoek, gevulde vetkoek

 

Kampe bly ‘n effektiewe manier van bediening, en is al die beplanning en voorbereiding werd!

Intergenerasionele Eredienste, Kategese en Kampe

Inleiding

Vra die vraag af: hoe lyk jou gemeente se eredienste, kategese en kampe op die oomblik?

Sal die volgende mense welkom voel in hierdie ruimtes:

 • ‘n Senior lidmaat?
 • ‘n Volwassene?
 • ‘n Tiener?
 • ‘n Laerskool kind?
 • ‘n Voorskoolse kind?

Teologiese Onderleg vir Intergenerasionele Jeugbediening

Voorheen het ons gemeentes gefunksioneer volgens die herder-kudde-model van kerk-wees wat baie klem plaas op die predikant en ander “lerende leiers” in die gemeente. Die res van die gemeente se funksie was baie meer passief en hulle het onderrig ontvang – veral kinders.

Ons is egter besig op ‘n reis in ons kerk waar die liggaamsmodel van kerk-wees baie meer klem geniet en dit dwing ons om anders te dink oor die funksie van AL ons lidmate binne die gemeente – ook kinders. Die liggaamsmodel lê klem daarop dat elke persoon ‘n belangrike rol het om te speel in die gemeente en dat kinders dus volwaardige ledemate is van die liggaam – daar is immers nie ‘n junior Heilige Gees nie!

Hoe lyk eredienste, kategese en kampe binne die bogenoemde twee modelle en hoe verskil dit?

Eredienste

‘n Erediens in ‘n gemeente waar die herder-kudde-model sterk funksioneer, sal baie klem lê op sekere rolspelers (en hulle sal meestal, indien nie almal nie, volwassenes wees) en daar sal min interaksie wees tussen die mense teenwoordig. Die diens sal grotendeels afhang van ‘n predikant wat doen en ‘n gemeente wat passief luister. Die opset is een-tot-baie, mense sit in rye agtermekaar en kinders is apart of afwesig.

‘n Erediens wat gebaseer is op die liggaamsmodel van kerk-wees, sal ruimte maak vir elke persoon in die vertrek om aktief daaraan deel te neem. Daar is gelyke waarde van almal teenwoordig. Mense leer bymekaar en kyk mekaar in die oë indien moontlik. Dit is nie net ‘n een-rigting-gesprek nie, maar ‘n gesprek tussen almal teenwoordig in een of ander vorm.

Voorbeelde:

 • Eredienswerkers (span wat mense verwelkom by die deur, nagmaaltekens uitdeel en offergawes opneem) bestaan uit gesinne – dus kinders en volwassenes van alle ouderdomme.
 • Daar is ‘n geleentheid in die diens vir kinders se verjaarsdae wat gevier word en selfs ‘n ouma sin wat gereeld die diens bywoon!
 • Daar is kinderliedjies sowel as meer volwasse-gerigte liedjies. Almal staan en sing beide genres liedjies saam, maar met die kinderliedjies staan die kinders soms op die stoele en doen die bewegings ook saam.
 • Kinders kan gebruik word om simbole in te bring of te gebruik wat aanhak by die preekreeks, bv. vlae met woorde op wat gedra word of kers wat tydens Lydenstyd uitgedoof word.
 • Geleentheid vir families of lidmate om na mekaar te draai en vrae te bespreek in die diens.
 • Daar kan selfs ‘n graad-diens gehou word vir ‘n spesifieke graad waar gesinne een van die kategese-lesse saam doen en die predikant van voor af fasiliteer.

Kategese en Kampe

Die herder-kudde-model van kerk-wees laat kategese ‘n skoolklaskamer dupliseer waar daar ‘n “onderwyser” is (gewoonlik ‘n volwassene) wat net kennis oordra aan passiewe kinders wat min geleentheid het om hulle eie opinies en vrae te gee en vra. Die klem is daarop dat hulle die kennis inneem en dit netso kan weergee.

Op kampe sal die prentjie baie eenders lyk, maar net met ‘n groter groep en in ‘n ander ruimte. Daar sal moontlik tye wees op die kamp vir ander aktiwiteite as kennisoordrag, maar dit sal losstaande wees en nie noodwendig ‘n spesifieke doel dien in terme van die vorming en inlewing van die tema nie.

Wanneer die beginsel van die liggaamsmodel op kategese toegpas word, het almal wat betrokke is ‘n rol om te speel. Die onderwysers word eerder fasiliteerders van ‘n gesprek waar die tema bespreek word en hierdie gesprek waar die kinders/tieners geleentheid kry om ook deel te neem is netso belangrik en onlosmaaklik verbind aan die kennis oordrag. Die groepe is kleiner sodat gesprek makliker kan plaasvind. Kategesegroepies sit in kringe sodat almal mekaar in die oë kan kyk en nie in ‘n ry voor die onderwyser nie. Ervaringsleer is ook belangrik.

Met kampe is een oorhoofse tema belangrik waarop alles gebasseer is: kennis, gesprekke, ervaringsleer en musiekbediening. Die doel van al hierdie aspekte van die kamp is geloofsvorming in ‘n eilandsituasie eerder as nét kennisoordrag. Kampeerders word ook in kleingroepe ingedeel met fasiliteerders en almal wat gaan kamp het ‘n rol, bv. kleingroepleiers, band, bidders, beraders, ens.

Ouervergaderings

Ouervergaderings in die herder-kudde-model lyk ook baie eenders as eredienste in hierdie model: die predikant van vooraf praat, ouers wat in rye sit en kinders wat afwesig is.

In die liggaamsmodel sal ‘n ouervergadering die kinders ook insluit, kinders sal saam met hulle ouers in kleingroepe sit en daar sal geleentheid wees vir hulle om ook met mekaar te kommunikeer oor dit wat van voor af met hulle gedeel word.

Wenke om ruimtes meer intergenerasioneel-vriendelik te maak

 • Handwerk (crafts) wat almal saam moet doen of elkeen individueel en dan met mekaar deel.
 • Oop vrae: Dit is belangrik dat die vra wawt gevra word deur ‘n 4-jarige sowel as ‘n 30-jarige beantwoord kan word.
 • Stories: Alle ouderdomme het stories om te vertel, maar ons het min tye om te luister na mekaar.
 • Getuienisse
 • Simboliek: Dit is iets waaraan ons almal kan deelneem.
 • Speletjies: Gesamentlike ervaringsleer of speletjies gebaseer op ‘n sekere tema of preek-/kategese-reeks wat huis toe geneem kan word om in huisgeloof tyd te speel.

Slot

Dink terug oor jou beskrywing van die ruimtes in julle gemeente aan die begin. Hoe kan jy net een ding in elke ruimte verander of toevoeg om dit meer intergenerasioneel te maak?

Moenie oorhaastig alles verander nie! Fasiliteer geloofsgroei met klein veranderinge.

Elzanne van der Westhuizen

Paulus Videos

Het jy geweet #imagine maak hul eie videos vir elke fees? Hier is 3 van die 2017 #imagine fees wat handel oor die agtergrond, bekering, eienskappe en sending van Paulus. Gebruik die gerus om saam met Paulus te dink oor jou eie lewensreis. Lees Handelinge 9 en laai die GRATIS Tiener Bybelstudie boekie af On the journey oor hierdie tema.

Paul Scripture Video 1

Paul Scripture Video 2

Paul Scripture Video 3

As jy ‘n leier is kan jy ook hierdie prettige animasie videos gebruik in ‘n erediensreeks of kamp wat oor Paulus gaan.

Besoek die #imagine webtuiste

imaginemovement of volg die youtube kanaal imaginemovementsa om na meer #imagine videos te kyk!

#Imagine Ignite 2016 leierstoerusting

imagine-ignite

Graag nooi ons jou en jou leiers, om die Imagine Ignite konferensie by te woon, wat dwars oor die land in 15 verskillende plekke, aangebied gaan word.

Ons reël hierdie byeenkoms vir alle leiers wat met kinders of tieners werk.  Dit sluit predikante, jeugwerkers, vrywilligers asook ouers in, wat met kinders of tieners werk.

Die doel van hierdie konferensie is, om mense toe te rus in die jeugbediening en dus is dit ʼn ideale geleentheid vir jou om kategete en leiers in jou bediening te nooi na hierdie geleentheid.

Hier is die “link” na die “Facebook page” indien jy wil sien, watter konferensie die naaste aan jou is:

https://www.facebook.com/ImagineIgniteSA/events

Indien jy sou belangstel om Imagine Ignite by jou kerk of dorp te “Host”, kontak asseblief vir Rehet by: info@imaginemovement.co.za

Alle video materiaal word voorsien asook ʼn volledige pakket met wat jy gaan benodig.

Ons sien uit daarna om soveel moontlik mense by die verskillende geleenthede te hê, sodat ons kan saam dink, droom en leer oor jeugbediening.

Ons vra ook dat jy die inligting asseblief op sosiale media, kerk Nuusbriewe en whatsapp groepe sal deel.

Vriendelike groete

Anriette

Re-Imagine Matriekfees 2016

imagine“Die Jeugkantoor reël soos elke jaar (al vir meer as 40 jaar lank) weer vanjaar ’n skoolverlaterskamp, deesdae die Re-Imagine Matriekfees genoem.

Daar sal vanjaar weer een wees op Heroldsbaaien by Noordhoek, en wel van 30 November tot 7 Desember.

Ons vra asb dat gemeentes hulle matrikulante sal aanmoedig om die Matriekfees by te woon en waar moontlik selfs ’n finansiële bydrae te maak om dit vir hulle moontlik te maak.

Hulle kan die inskrywingsvorm sommer vir die matrikulante per WhatsApp of e-pos stuur!” So versoek Faani Engelbrecht.

Gemeentes kan gerus oorweeg om te belê in jongmense se oorgangfase na die grootmenswêreld wat na die eindeksamen vir ons kinders wag.

Klik hier vir meer inligting en die inskrywingsvorm