laerskool

Hoe maak ons ‘n verskil in skole?

Toegerus vir die Toekoms

Inleidend:

Kinders wat blootstelling aan die evangelie kry in die skool konteks het ‘n

  • 39% laer kans vir risiko gedrag
  • 59% hoër waarskynlikheid om om te gee vir ander
  • 59% positiewer verhoudings met ander

Daar is ongeveer 56 000 kerke end 26 000 skole in die land. Dit is dus heel haalbaar moontlik dat kerke ‘n impak kan maak op jongmense se vorming in die skool konteks. Daarom moet ons aanhou planne maak hoe ons as gelowige ouers en gemeente betrokke kan wees by skole. (more…)

Graad 6 en 7’s: Frommel en vou – Romeine 12:9

Aktiwiteit: Deel klas in twee groepe, gee vir elke groep ‘n papier – watter groep kan die papier die kleinste opvou/frommel? Nadat dit opgefrommel is, watter groep kan dit weer die gladste uitstryk?

Gesels: Ons frommel en vou mekaar baie keer in die lewe. Vra vir voorbeelde hoe ons mekaar frommel en vou (deur ons woorde, ons vuiste, ons duime, ens).

As gelowiges wil As gelowiges wil God hê ons moet anders lewe. In die boek van Romeine skryf Paulus vir ‘n klomp gelowiges oor hulle gedrag teenoor mekaar. Mens dink dat gelowiges weet hoe om teenoor mekaar op te tree – maar helaas nie!

Lees Romeine 12:9-21

Gesels in groepies: Dink by jouself, is jy die een wat opfrommel of opgefrommel word? Wat dink jy sê hierdie teksgedeelte vir mense wat ander opfrommel? Vir mense wat opgefrommel word? Gee geleentheid dat die kinders hierdie vrae in groepies kan bespreek.

Jesus wil ons gebruik om anders te lewe, so as jy die een is wat ander mense opfrommel, wil Hy jou eerder gebruik om iets moois van mense te maak – hoe dink jy kan jy jou woorde ens gebruik om die beste uit mense te bring?

As jy die een is wat opgefrommel word, wil Hy jou frommels uitstryk en jou laat vou soos ‘n origami-diertjie.

Bid – dat die Here ons beter met ander mense sal laat werk, ons verhoudings sal seën.

Vou saam origami-diertjie. Hier is ‘n YouTube link na ‘n aanwysings vir ‘n vredesduif https://www.thespruce.com/origami-peace-dove-instructions-2540776

Kinders hou ‘n tee vir bejaardes

Liezl Williams, kinderwerker by Wellington Moederkerk, vertel wat gebeur het einde 2016 in hul gemeente:

Ons Kinderkerk het besluit om ‘n spesiale oggend saam met die ouetehuis & bejaarde instansies van ons dorp te reel.

Die saamkuier van oud en jonk was belangrik, die neem van verantwoordelikheid en uitreik na mense wat dit nodig het.

Daar is plakkate gemaak en ons het van ons Kinderkerk meisies gebruik as gasvrouens vir ‘n tafel van 10. Hulle moes die tafel self dek en mooi maak en sorg dat die oumas en oupas gemaklik is en tee en ‘n eetdingetjie het. Hulle het hul rol omtrent ernstig opgeneem . Dit was te dierbaar om te sien hoe smeer hul skons vir die ou mensies!

Ons het uit die gemeente gevra vir donasies vir die bak van skons en dit het weer gelei daarna dat ons die gemeente betrek het.

Kinders het gesing en gediggies wat hul self gekies het, voorgedra tydens die oggend

Dit was ‘n lieflike samekoms vir oud en jonk. Die kinders het dit vreeslik geniet om gasvrouens te wees en hulle het die mammas letterlik weggejaag omdat hul dit self wil doen. Vir die bejaarde persone was dit net so lekker om drukkies te kry. Ons het besluit dat dit beslis ‘n jaarlikse instelling op ons kalender sal word.

 

Dinkjeug skryf: Hierdie is ‘n wonderlike en praktiese idee om verskillende generasies bymekaar uit te bring. Dit is ook ‘n goeie idee vir ‘n diensgeleentheid vir die laerskool kategese, of vir ‘n lentedag geleentheid of vir ‘n jaarafsluiting.

Kix – gratis kinderbediening lesse

Gratis kinder lesse
Benodig jy praktiese lesse vir jou kinderbediening of uitreikprogram?
Kix bied volledige lesplanne en uitdeelstukke gratis aan op hul webwerf www.kixkinders.co.za.
Gaan na die hofie aan die bokant van die tuisblad “laai materiaal af” om toepaslike ontmoetings uit die argief af te laai. Geskik vir laerskool kinders. #DinkJeug