podcast

DinkJeug Podcast 4: Waarna soek jongmense in hul leiers?

Aan-die-brand Christene het ‘n paar dinge in gemeen. Die belangrikste faktor is dat hulle lewens almal geraak is deur 3-5 volwassenes wat ‘n lewende verhouding met Jesus het.

Ons doel by die kategese is om geloof by kinders en jongmense te vorm wat eendag ook deel sal vorm van hulle identiteit, oortuigings en lewenswyse as volwassenes. Daarom is jy so belangrik!

 

Luister na DJP 4: Waarna soek jongmense in hul leiers? by DinkJeug Podcast

Klik hier onder om die artikel wat voorheen op DinkJeug verskyn het, te lees.

Waarna soek jongmense in hul leiers?

DinkJeug Podcast 3: Rol van fasiliteerder

Jy het al gehoor dat die rol van die kategeet verander het. Toe jy grootgeword het, het die Sondagskooljuffrou of -meneer “klas” gegee deur die les aan te bied en dan vir die groep vrae te vra. Die regte antwoorde is dan in ‘n boekie met oop spasies ingevul. Vandag weet ons dat kinders en tieners nodig het om oor geloof te gesels en vrae te vra. Hulle het ‘n veilige ruimte nodig om self antwoorde te ontdek en toepassings te maak. ‘n Kategeet is dus nou eerder ‘n mede-reisgenoot wat fasiliteer as ‘n onderwyser wat ‘n les aanbied.

Luister na DJP 3: Rol van fasiliteerder by DinkJeug Podcast

Klik hier onder om die artikel wat voorheen op DinkJeug verskyn het, te lees.

Kategese: Die rol van ‘n fasiliteerder

 

 

 

 

DinkJeug Podcast: Intro

Splinternuut in 2020…

Welkom by die DinkJeug Podcast!
 • Wie kan luister?
  Almal wat geloof help vorm by kinders en tieners – kategete, kleingroepleiers, jeugleiers ens.
 • Waarna luister ek?
  Hulpmiddels en toerusting vir geloofsvorming by kinders en tieners.
 • Kan ek dit met ander deel?
  Natuurlik en asseblief! Deel dit gerus met ander mense wat by kinder- en tienerbediening betrokke is. Die podcast kan maklik in mp3-formaat op Whatsapp aangestuur word.
 • Waar kry ek dit in die hande?
  Gaan na DinkJeug Podcast op SoundCloud en luister sommer nou na die “intro” podcast!
  Jy sal dit ook op DinkJeug se Facebook bladsy kan kry.

Kontak ons by jeug@sun.ac.za of 021 808 9050 indien jy vashaak – ons help graag!