stoires

ONTMOET JACQUES

Na die 2016 NGK Algemene Sinode-besluit rakende selfde geslag verhoudinge, het Jacques ‘n gespreksgeleentheid by ‘n gemeente bygewoon. ‘n Hele paar jong volwassenes het dit ook bygewoon. Die doel daarvan was om gehoor te gee aan die emosies wat mense as gevolg van die besluit beleef het. Tydens die diens, het baie mense hulle stories vertel.

(more…)