stories

Hoe kan ‘n gemeente ‘n familie raak (deel 1)

Gespreksnotas (deel 1) van die Familie Netwerk byeenkoms gehou op 19 Julie 2018 aan die hand van ‘n hoofstuk “Congregations as Family” in die boek “Passing on the Faith. A Radical New Model For Youth and Family Ministry” deur Merton P. Strommen en Richard A. Hardel.

 Is familiebediening ‘n afdeling van gemeente-wees of is ‘n gemeente een groot familie?

Familiebediening is beide‘n afdeling van gemeente-wees én die gemeente is ook een groot familie. Daarom beteken familiebediening dat ons twee dinge doen:

(more…)

ONTMOET ZOLANI

In my vorige gemeente, het ons regtig gesukkel om die jongmense, beide tieners en jong volwassenes, by die kerk betrokke te kry. Toe ons besluit het om ons vrese eenkant te stoot en eerder in waagmoed vorentoe te beweeg, het ons genadig heelwat jong volwassenes ryker geword. Ons het ons eredienste heelwat aangepas en begin om mense aktief na ons eredienste en byeenkomste te nooi. Ons het die eienaarskap van die spasie, ruimte en liturgie heeltemal oorgegee aan die jonger mense, en skielik het nie net die getalle toegeneem nie, maar ons het ook begin om oor kultuurgrense te beweeg.

(more…)

ONTMOET KAREL

Vroeg in Junie 2017 is daar aangekondig dat die grootste storm in 30 jaar die Wes-Kaap gaan tref. Toe Karel, een van die jong volwassenes in die gemeente, die nuus hoor, het hy die behoefte gehad om ‘n praktiese verskil te maak om die nood te verlig. Hy het heel eerste aan sy eie gemeente gedink en die vrymoedigheid gehad om die oproep te maak.

(more…)

ONTMOET LENÉ

Ek het ‘n storie beleef waar Lené, ‘n jong werkende, en haar vriende besluit het om hulle vriendekringe intensioneel aan mekaar nader te bring deur middel van ‘n kwartaallikse wegbreek. Hierdie wegbreke het nie agendas nie en is ‘n geleentheid vir die vriendekringe om mekaar beter te leer ken deur saam te kuier.

(more…)

ONTMOET ZELDA

a shallow focus photo of some rows of gift bags

Zelda is deel van ’n selgroep van jong volwassenes wat bejaardes in hulle gemeenskap se behoefte na omgee raakgesien het. Hulle het toe besluit om hulle geloof prakties uit te leef deur ’n verskil in die bejaardes se lewens te maak. Hulle het dit gedoen deur meer as ’n 100 bederfpakkies te maak en dit aan die bejaardes uit te deel. Die res van die gemeente is deur hulle visie geraak en het R11 000+ ten bate van die bejaardes ingesamel.

(more…)

ONTMOET ANJA

Anja is ‘n jong volwassene in die kerk wat ‘n sekere vaardigheid naamlik bergfietsry, wou aanleer en daarom van ‘n fietsryklub vir vroue deel geraak het. Haar aanvanklike doel was om fikser en terselfdertyd ‘n meer ervare bergfietsryer te word, maar sy het uiteindelik haarself tuis gevind in ‘n gemeenskap wat sy nie wou verlaat het nie, al het sy haar doel bereik.

(more…)

ONTMOET ALEX

Ek het onlangs geland aan tafel langs Alex, ‘n jong werkende man wat ek laas gesien het toe hy in matriek was. Ons was saam in die gemeente en ons paaie het in die jeugbediening gekruis waar ek hom as ‘n toegewyde jongmens beleef het. Dit was heerlik om te hoor hoe hy klaar gestudeer het en nou by ‘n groot firmawerk.

(more…)